Oorsprong familie van der Heide.

Onze eerste bekende voorouders waren Jan Jans en Trijntje Jans, (turf)schipper en schipperske te Noorderdragten, gehuwd in 1776 in de Hervormde kerk te Drachten. De zoon Jan Jans heeft in april 1812 de naam van der Heide aangenomen. Hij woonde toen met zijn gezin in Opeinde. Voor info over Opeinde zie de link naar de site onderaan dit stukje. Op de bijzondere begraafplaats in Opeinde (De Pein) zijn zes familiegraven, zie foto's.

Op 18 april 1812 nam Jan Jans, toen woonachtig in Opeinde, voor zijn gezin de naam van der Heide aan.

 

Woonplaatsen van der Heide.
De familie van der Heide heeft vanaf circa 1814 tot 2004, 190 jaar, gewoond  en gewerkt op en rond
PAS-VER aan de Folgersterloane tussen Rottevalle en Drachtster Compagnie.
Eerst op PAS-VER, zie foto's, en vanaf 1835 in een nieuw gebouwde boerderij aan de Folgersterloane.

In 1875 , na het overlijden van zijn grootmoeder Aaltje Jakobs Noordstra, kocht Foppe Minderts van der Heide de boerderij . In de kadaster boeken is er  sprake van herbouw in 1878.

Toen de oudste zoon Jacob Foppes van der Heide in 1907 trouwde liet Foppe Minderts van de Heide een nieuw huis bouwen aan de overkant van de Folgersterloane. Hier woonde hij tot zijn overlijden in 1927 met zijn vrouw Baukje Lammerts de Haan. Later heeft schoonzoon Willem van der Veer met Brechtje van der Heide er o.a. gewoond. Huidige bewoner is Willem de Haan, kleinzoon van Willem van der Veer.


 In 1930 liet Jacob Foppes van der Heide 1897-1947 door zijn zwager Siebe Houtman uit Nijega -getrouwd met Taapke Foppes van der Heide- voor de oude boerderij een nieuwe boerderij bouwen. 


 

 

Woonhuizen vanaf 1814.

Foto van PAS-VER, gemaakt na 1907, in de boerderij/herberg die hier tot 1907 stond hebben Jan Jans van der Heide, 1762-1822, met zijn vrouw Taapke Rommerts van der Heide, 1765-1844, en hun gezin tot 1835 gewoond, zij hadden hier een boerderij, veehandel en een herberg.

Geschiedenis Pas-Ver

De geschiedenis van boerderij PAS-VER gaat terug tot omstreeks 1820. Toen dreef Jan Jans van der Heide hier een herberg, waarin het volgens overlevering soms nogal ruig aan toe ging. Jetze Wiebes van der Vlugt, de elfde eigenaar in successie, gaf in 1907 opdracht tot herbouw van de herberg. In een acte van 1918 wordt PAS-VER nog steeds herberg genoemd, maar wel is dan al sprake van een schuur.

 

 Bij de aankoop van PAS-VER in 1940 door Binne Keulen is er sprake van een boerderij met lytshûs, met als centrale punt een ruime kamer met buffet. Er is daarna geen sprake meer van een herberg. Twee generaties  Keulen hebben hier hun veehouderij uitgeoefend. Momenteel kan PAS-VER aangeduid worden als een woonboerderij.

PAS-VER is in 2013  geplaatst op de lijst van gemeentelijke monumenten, (Smallingerland)

Tekst en foto van dit artikel: Jaap van der Wal , Smelnes Erfskip.

 

 

Foto van een schilderij gemaakt in 1978, in opdracht van Lammert van der Heide 1924-2004, door Bernardus (Nakke) Nieuwenhuis  van de boerderij Folgersterloane 55. 

Hier heeft de familie van der Heide van 1835 tot 2004 gewoond, eerst in de oude boerderij, 'it âldhûs', (net zichtbaar op de foto) en vanaf 1930 in de huidige boerderij. Lammert van der Heide -1924-2004- was de laatste bewoner.


Luchtfoto van de boerderij aan de Folgersterloane 55 met op de voorgrond de 'nieuwe'boerderij gebouwd in 1930 en achteraan 'ít âld hûs' uit 1835. 

De nieuwe boerderij is gebouwd in opdracht van Jacob Foppes van der Heide  door zwager Siebe Houtman, aannemer te Nijega. Siebe Houtman was getrouwd met Taapke Foppes van der Heide.


In Opeinde hebben verschillende takken van de familie gewoond, ook Jan Jans en Taapke Rommerts woonden in Opeinde voor ze naar PAS-VER verhuisden. Voor info over Opeinde - De Pein zie de site van de Historische vereniging bij geschiedenis.

Foto van de Salvator kerk, het gebouw van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Opeinde. Deze kerk stond tot 1906 op de begraafplaats in Opeinde. De familie was lidmaat van deze kerk, er zijn verschillende van der Heides gedoopt en getrouwd.

Foto kerk van de site van: HFDP historische vereniging Opeinde/De Pein

 

Foto van de ingang van de begraafplaats te Opeinde met de klokkenstoel, in de buurt van de klokkenstoel stond tot 1906 de kerk.

 

Familie graven op de bijzondere begraafplaats te Opeinde, op deze begraafplaats zijn zes familiegraven. Deze foto is gemaakt in de oude situatie voor 2004.

 

Na de bijzetting van (omke) Lammert van der Heide in 2004 in het familiegraf zijn de monumenten gerenoveerd en verdeeld over twee graven. Op de steen van Foppe J. van der Heide staat:

in leven koopman bij Rottevalle.

De familie was naast boer en tapper( herbergier) veehandelaar.

 

Ook op de grafsteen van een ongetrouwde zoon van Foppe Jans van der Heide en Aaltje Jakobs Noordstra staat het beroep vermeld.

In 2005 is Fokke van der Heide bij zijn eerst vrouw Gooitske van der Meulen 1916-1967 bijgezet. In 2015 is Tjitske Kuipers, de tweede vrouw van Fokke van der Heide, als laatste bijgezet in het van der Heide familie graf. 

 

© Lammert van der Heide Ruinerwold

Maak jouw eigen website met JouwWeb