Heidela.nl

Welkom op de website van Lammert van der Heide, deze site is bedoeld om o.a. informatie uit te wisselen over de familie van der Heide geboren, gewoond en gewerkt hebbende te Opeinde, Noorder Dragten, Pas-Ver en Rottevalle.